VGZ: ‘Voorbeeld voor Nederland : Ouderen centraal met het geriatrisch zorgmodel’

Eerst was er het onderzoek van VU medisch centrum in 36 huisartsenpraktijken in Amsterdam en Westfriesland. Het primaire doel was om te kijken of invoeren van het ‘geriatrisch
zorgmodel’ tot betere zorg en een betere kwaliteit van leven bij kwetsbare ouderen leidt. Hun zelfredzaamheid neemt toe, was daarop het antwoord. Inmiddels werken er ruim 70 praktijken met het model en kreeg het project van zorgverzekeraar VGZ een ‘go’ zodat het als voorbeeld voor de rest van Nederland kan dienen. De praktijkondersteuners is de spil in het project; het geriatrisch team de aanjager.

Een verslag van de ervaringen met het geriatrisch zorgmodel leest u in de maart 2015 versie van ‘de POH’