Geestelijke gezondheidszorg

Wat kan werken met RAI voor mij in betekenen in de geestelijke gezondheidszorg als….
1. Cliënt

Ik heb chronisch psychiatrische hulp nodig en RAI brengt mijn behoeften, mogelijkheden en voorkeuren in beeld. Het zet de mij centraal en zorgt voor samenhang in de zorg omdat de vragenlijst zo samengesteld is dat de samenhang van problemen duidelijk wordt. Er worden vragen gesteld over alle domeinen van gezondheid en welzijn. Met de uitkomsten kan een zorg- en behandelplan opgesteld worden. Met de acties op het zorgplan wordt ook de inzet van zorg en welzijn afgestemd.
Ik kan als cliënt met mijn naasten de regie zoveel mogelijk zelf houden doordat de uitkomsten van het RAI direct zichtbaar zijn en met mij besproken kunnen worden. Ik kan daardoor zelf aangeven wat ik belangrijk vind en wat in mijn zorgplan moet komen.

2. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Door een regelmatige beoordeling met RAI kan ik blinde vlekken voorkomen. Het werkt het best voor chronische cliënten, zowel opgenomen cliënten, als personen die thuis of onder begeleiding wonen. Zodra de lijst helemaal  ingevuld is krijg ik meteen de uitkomsten in de vorm van probleemsignaleringen of aandachtsgebieden te zien. Deze uitkomsten kan ik presenteren in het multidisciplinair team en zijn behulpzaam bij het opstellen van een  zorg- en behandelplan. Vervolgens kan ik de aandachtsgebieden blijven volgen om zo een soort film van mijn cliënt te maken.

3. Arts – Psychiater

Als medisch verantwoordelijke krijg ik van de verpleegkundige een compleet overzicht van de probleemsignaleringen, inclusief de problemen met medicatie-inname aan mij terug. Ons overleg wordt daar inhoudelijk beter van en efficiënter. Ik weet daardoor ook direct wat mijn acties op het zorg- en behandelplan moeten zijn en zet die vervolgens in gang. De verpleegkundige monitort de effecten.

4. Management

RAI leent zich bij uitstek voor de FACT teams in mijn organisatie. Ik kan overzichtsrapportages samenstellen voor mijn organisatie, waarmee stuurinformatie beschikbaar komt. Vanuit ingevulde beoordelingen (op meerdere momenten bij één cliënt en van meerdere cliënten) worden kwaliteitsindicatoren bepaald. Zo kan de voortgang van de kwaliteit van zorg worden gevolgd en aangepast waar nodig. Ik gebruik informatie uit RAI ook als ROM (Routine Outcome Measurement).