Wetenschappelijk onderzoek RAI

Er zijn tientallen studies verricht naar de klinimetrische aspecten van de instrumenten, schalen en indicatoren. Een 12-landen studie met de interRAI suite demonstreerde hoge overeenstemming tussen beoordelingen van verschillende verpleegkundigen over dezelfde persoon (Hirdes 2008) . Een goede betrouwbaarheid is één van de belangrijkste kwaliteiten van een instrument. Het betekent dat 2 professionals onafhankelijk van elkaar hetzelfde scoren bij een cliënt. Ook in Nederland bleek de overeenstemming tussen 2 beoordelaren heel goed (Boorsma 2011).

Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van enkele belangrijke studies vermeld waarin zorgverbeteringen werden gevonden na implementatie van RAI instrumenten;

Nationaal onderzoek met RAI:

-Het gebruik van interRAI beoordelingen in woonzorgcentra leidde tot aanzienlijk betere uitkomsten voor bewoners, zoals minder ADL-achteruitgang, minder pijn, minder delier. Verzorgenden voelden zich competenter en huisartsen zagen de samenwerking sterk verbeteren en ervoeren minder acute en ad-hoc verzoeken. De zorgkosten bleven gelijk. Dit vond plaats in een gerandomiseerd experiment met 10 huizen en 340 bewoners (Boorsma et al, 2011). Dit onderzoek werd bekroond met de EMGO+ science award, is ZonMw voorbeeld voor chronisch zorg evaluatie, en is een internationaal voorbeeld voor zorgexperimenten geworden.

-Uit een zeer recente studie bleek dat ook bij thuiswonende kwetsbare ouderen, het gebruik van interRAI beoordelingen door verpleegkundigen in huisartspraktijken zorgde voor minder achteruitgang van de zelfredzaamheid van de kwetsbare ouderen. Ook hier bleven de zorgkosten gelijk ondanks extra inzet van Praktijkondersteuners ouderen (van Hout 2015).

Internationaal onderzoek met RAI:

-In Italie leidde thuiszorg, ondersteund met interRAI, tot de inzet van meer verpleging en ondersteuning, maar tot minder functionele en cognitieve achteruitgang en uiteindelijk een kostenreductie van 21% voornamelijk veroorzaakt door afname van ziekenhuisopnames (Landi 2001, Bernabei 1999).

-Introductie van interRAI beoordelingen in de Verenigde Staten leidde tot minder snelle achteruitgang in het functioneren van bewoners, minder ziekenhuisopnames (30% reductie) en een vermindering van fysieke fixatie en onrust van bewoners. Personeel bleek meer oog te krijgen voor de (complexe) behoeftes van bewoners (Hawes 1997, Mor 1997, Philips 1997).

-In IJsland werd dankzij koppeling van RAI gegevens aan genetische kenmerken, een variant van een gen ontdekt wat beschermt tegen de ziekte van Alzheimer. Dit inzicht leidt tot veelbelovende nieuwe ontwikkelingen van medicijnen tegen Alzheimer (Jonsson 2012).