NedRAI Events

Donderdagmiddag 24 januari 2019 Informatie- en gebruikersmiddag met workshops in Hotel Hoorn, West-Friesland

Informatie en gebruikersmiddag waar professionals elkaar ontmoeten, inspireren, tips en tricks uitwisselen, verdieping zoeken, met RAI als basis. Gastheren waren de Westfriese Zorgkoepel en Omring van 13.30 tot ca 16.30. Bekijk de het programma met de presentaties en 3 workshops.

Gecertificeerde RAI starterstraining

Tijdens deze training leert u hoe u RAI in de praktijk kunt gebruiken en wat u met de resultaten kunt doen, dit alles via hands-on oefeningen met een tablet. Deze training is vooral bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden wiens organisatie met RAI werkt of wil gaan werken. Kosten voor de start-training zijn 190 euro, excl BTW.  De training wordt ingepland vanaf 10 deelnemers. Voor meer informatie zie Snel aan de slag. Voor inschrijving zie link.

Donderdagmiddag 16 november 2017 InterRAI congres Amsterdam

Bringing evidence to the practice of elderly care’: internationale sprekers over de impact en ervaringen van interRAI’s beslisondersteuning. Amstelzaal VUmc, Amsterdam. Klik hier voor het FILM verslag en Powerpoints  

 

Donderdag 12 oktober 2017 Regionale Informatie- en gebruikersmiddag in Vlietstede, Rijnsburg

Informatie en gebruikersmiddag waar regionale zorgorganisaties elkaar uitnodigen om tips en tricks uit te wisselen, elkaar te inspireren en te kijken naar de toekomst met RAI als basis. Vorige gastheer was Omring in Hoorn. Dit keer is DSV Verzorgd Leven. Huis Vlietstede, Oude Vlietweg 50, Rijnsburg. Klik hier voor het programma 

Donderdag 1 juni 2017 de tweede RAI introductiemiddag

“Op een slimme manier naar een betere kwaliteit van ouderenzorg.” Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden van de RAI  instrumenten als integrale oplossing voor de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg. De bijeenkomst is geschikt voor zowel zorgprofessionals als zorgbestuurders. Tijd: 13-16u Locatie: Hotel Hoorn , Westfriese Parkweg 1, Hoorn. 

Vrijdag 10 februari 2017 Geriatriedagen : workshop RAI

“Op een slimme manier naar een betere kwaliteit van ouderenzorg.” Tijdens deze workshop wordt u geïnformeerd ……..