Zorg voor personen met een verstandelijke beperking

Wat kan werken met RAI voor mij in de zorg betekenen als…
1. Cliënt

Ernstige verstandelijke beperking gaat gepaard met handicaps. RAI richt zich vooral op de handicaps die de zelfredzaamheid van de cliënt bedreigen. Het zet de cliënt centraal en zorgt voor samenhang in de zorg omdat de vragenlijst zo samengesteld is dat de samenhang van problemen duidelijk wordt. Er worden vragen gesteld over alle domeinen van zorg en welzijn. Met de uitkomsten kan een zorgplan opgesteld worden dat zelfstandig wonen op een goede en veilige manier mogelijk maakt. Met de acties op het zorgplan wordt ook de inzet van zorg en welzijn afgestemd. Cliënten kunnen zelf of samen met naasten aangeven wat ze belangrijk vinden in het zorgplan.

2. Verpleegkundige/verzorgende

Met het RAI kan ik blinde vlekken voorkomen, en weet ik ook dat de uitkomsten betrouwbaar zijn. Het maakt daardoor niet uit of ik of een andere collega het RAI afneemt, de uitkomsten zijn hetzelfde. Als de cliënt bij het eerste bezoek het afnemen van RAI niet wil of het te lang vindt duren kan ik mijn collega vragen om, als die de cliënt bezoekt, ook een gedeelte van de vragenlijst af te nemen. Zodra de lijst helemaal  ingevuld is krijg ik meteen de uitkomsten in de vorm van probleemsignaleringen of aandachtsgebieden te zien en de zorgzwaarte. Met deze uitkomst kan ik een zorgplan samen met de cliënt en naasten opstellen. vervolgens kan ik de aandachtsgebieden blijven vervolgen om zo een soort film van mijn cliënt te maken.

3. Arts

Met gebruik van het RAI kan de verpleegkundige snel een compleet overzicht van de probleemsignaleringen aan mij terugkoppelen. Ons overleg wordt daar inhoudelijk beter van en efficiënter. Ik weet daardoor ook snel wat mijn acties op het zorgplan moeten zijn en zet die vervolgens in gang. De verpleegkundige monitort de effecten.

4. Manager

Met RAI kunnen de verpleegkundigen een zorgplan op maat opstellen. Ik heb een overzicht over de zorgzwaarte en beschik over kwaliteitsindicatoren voor bench mark doeleinden.