Mental Health (MH)

Het InterRAI Mental Health (MH) beoordelingssysteem is een uitgebreid, gestandaardiseerd instrument om de behoeften, draagkracht en voorkeuren van volwassenen te evalueren met een psychiatrische stoornis in een psychiatrische instelling voor langdurige zorg. Het instrument meet de belangrijke items in de domeinen; functioneren, geestelijke en fysieke gezondheid, mantelzorg en gebruik van faciliteiten. Sommige items identificeren individuen die geholpen zouden zijn met de evaluatie van specifieke problemen, om verdere verslechtering te voorkomen en functioneren te verbeteren.