Thuiszorg – Home Care (HC)

Het InterRAI Home Care beoordelingssysteem is ontworpen om gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en clientgericht beoordelingssysteem te zijn dat informeert en beslisondersteuning biedt in verschillende thuissituaties waar dan ook ter wereld. De focus ligt op het functioneren en de kwaliteit van leven van de cliënt door behoeftes vast te stellen, draagkracht en voorkeuren en het faciliteren van verwijzingen waar nodig. The InterRAI HC kan ook gebruikt worden om de behoefte aan langdurige zorg of revalidatie in kaart te brengen.

Doelgroep

De InterRAI HC is ontwikkeld voor volwassenen met thuiszorg. Het instrument wordt veelal gebruikt voor de kwetsbare ouderen en gehandicapten die behoefte hebben aan goede zorg en ondersteuning.

Implementatie en gebruik

De InterRAI HC is ontworpen om problemen te identificeren die te maken hebben met functioneren en kwaliteit van leven van individuen. De HC wordt momenteel gebruikt in Noord Amerika, Canada, Europa (Italië, Zwitserland, België, Ierland, Nederland,Finland, IJsland etc.), Azië, Australië en Nieuw Zeeland.

Het HC systeem bevat verschillende toepassingen voor beslisondersteuning die de beoordelaar helpen met plannen en monitoren van de zorg;

Meetschalen voor ADL, IADL, cognitie, communicatie, pijn, depressie en klinische instabiliteit.

CAP’s triggeren de gezondheidsproblemen waar een effectieve aanpak voor bestaat en geven suggesties voor zorgplanacties.

Screeners om zorgpaden te identificeren bv

CHESS=sterfte risico -> palliatieve zorg inzetten?

MAPLE=risico op langdurige opname -> WLZ indicatie inzetten?

DIVERT=risico op ziekenhuisopname -> specialistische consultatie inzetten?

-Met het Kwaliteitsmonitoring systeem krijgt een organisatie of team inzicht in sterke en zwakke prestaties op 22 uitkomst indicatoren.

Een case-mix systeem meet de zorgzwaarte en schat de daarbij passende zorgtijd (indicatiestelling).