Intellectual Disability (ID)

Het InterRAI Intellectual Disability systeem (ID) is een uitgebreid, gestandaardiseerd instrument om de behoeften, draagkracht en voorkeuren van cliënten in kaart te brengen met een ernstige verstandelijke beperking. Het is bedoeld voor volwassenen van alle leeftijden die thuis of in een woonzorgcomplex wonen.

Het instrument is ontwikkeld en gevalideerd door middel van een diepgaand onderzoek, waarbij psychometrische evaluatie en pilotstudies plaatsvonden in een groot aantal zorgsituaties. Het ID onderzoeksteam gebruikte verschillende onderzoeksmethoden om de instrumenten en toepassingen te ontwikkelen, waaronder ook overleg met zorgprofessionals en onderzoekers, analyse van InterRAI data van andere instrumenten en systematische reviews. Onderzoek naar de psychometrische eigenschappen omvat face-validity, convergence-validity en criterion-validity (door gebruik te maken van de gouden standaard-maten als het gaat om cognitie, zelfredzaamheid, agressie en depressie). Een inter-beoordelaars betrouwbaarheidsonderzoek in Ontario liet een uitstekende overeenkomst zien tussen de beoordelaars.

De InterRAI ID is een beoordelingstool om te gebruiken door zorgprofessionals die hulp verlenen aan personen met een ernstige verstandelijke beperking. The items in dit instrument beschrijven de beperkingen, mogelijkheden en capaciteiten van de client in verschillende situaties met het merendeel van de items fungerend als specifieke triggers voor het plannen van de zorg.

Het volledige InterRAI ID systeem omvat een dataverzamel formulier, een handleiding met een item-voor-item instructie en een serie van Collaboratieve Action Plans (CAPs) ontworpen om sociale betrokkenheid te stimuleren, door personen te identificeren die baat zouden kunnen hebben bij extra zorg. De benadering van het ID systeem is gebaseerd op de draagkracht van de client en volledig in overeenstemming met de principes die ten grondslag liggen aan de ondersteuningsmodellen, die de nadruk leggen op autonomie, zelfredzaamheid en keuze. Het systeem kan kan ook een aantal andere beslisondersteuningstools produceren die gebruikt worden in andere RAIsystemen.

Het instrument wordt in enkele regio’s en landen op grote schaal gebruikt onder meer de staat New York, Ontaario en Israel.