Community Mental Health (CMH)

InterRAI Community Mental Health (CMH) is een gestandaardiseerd beoordelingssysteem voor professionals in de extramurale GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Dit instrument is ontworpen om de behoeften, draagkracht en voorkeuren vast te stellen ten aanzien van kern-domeinen van psychisch, sociaal en fysiek functioneren, ondersteuning en zorggebruik.

De interRAI CMH is volledig compatibel met de interRAI MH (Mental Health). De CMH wordt geimplementeerd in Ijsland, Finland en Canada.

 

De domeinen in the interRAI CMH omvatten:

 • Identificatie-informatie
 • Intake en voorgeschiedenis
 • Mentale Status
 • Middelengebruik of buitensporig gedrag
 • Gevaar voor zichzelf en anderen
 • Gedrag
 • Cognitie
 • Functionele Status
 • Communicatie en gezichtsvermogen
 • Gezondheidsproblemen
 • Stress en Trauma
 • Medicatie
 • Zorggebruik en behandeling
 • Voedingsstatus
 • Sociale relaties
 • Werk, opleiding en financiën
 • Woonomgeving
 • Diagnostische Informatie
 • Ontslag

 

CMH supplementen

Het interRAI Mental Health Supplement van de Community Health Assessment (CHA-MH) bevat een set items over diagnoses, symptomen, behandelingen en ervaringen die gerelateerd zijn aan geestelijke gezondheid. De items in dit supplement beschrijven het functioneren en capaciteit van een persoon in verschillenden domeinen. De meeste items dienen als ondersteuning voor zorgplanning. Het doel is om met deze informatie individuele behoeftes in kaart te brengen om passende interventies aan te kunnen bieden.