Wat is RAI ?

 Bekijk 2 animaties over Fransje Molenaar: 
1. RAI (thuiszorg) in 4 minuten:
2. RAI (langdurige zorg na opname) in 6 minuten:
´Bridging evidence to practice´

RAI staat voor Resident Assessment Instrument

Met RAI worden professionals en organisaties ondersteund om veilige en passende beslissingen te nemen voor kwetsbare personen. De basis vormt een systematische vastlegging van observaties door verpleegkundigen en verzorgenden. Professionals krijgen dankzij slimme algoritmes een overzicht van iemands zorgzwaarte en belangrijkste gezondheidsrisico’s. Evidence based suggesties helpen bij het kiezen voor passende acties, inclusief passende indicering.

Voor een organisatie of een locatie geven alle beoordelingen samen inzicht hoe goed of slecht men scoort op meerdere kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Hiermee kunnen gericht verbeteringstrajecten worden ingezet.

De InterRAI suite is een samenhangend geheel van korte screeners voor eerste inschatting tot integrale beoordelingsinstrumenten. De instrumenten bestaan voor alle doelgroepen uit dezelfde kernitems en schalen. Voor specifieke doelgroepen zijn er toevoegingen. Met de RAI suite kunnen personen gevolgd worden door ouderenzorg (chronisch en acuut), palliatieve zorg, zorg voor verstandelijk beperkten, volwassenen- en jeugdGGZ. 

Wat beoordeel je met RAI?

Met RAI wordt het medisch, sociaal functioneren en voorkeuren van een kwetsbare persoon integraal in kaart gebracht. Korte screeners helpen inschatten of een volledige beoordeling zinvol is.


WAT IS RAIcrop

Wat levert RAI op?

Voor kwetsbare personen

(a) Voelt zich gehoord;
(b) Langer behoud van zelfredzaamheid en autonomie;
(c) Signaleert problemen die bij de zorgprofessional nog niet in beeld zijn

Voor zorgprofessionals:

(d) Dwingt breed te kijken en helpt blinde vlekken in kaart te brengen;
(e) Genereert signaleringen die aandacht verdienen voor zorg- en behandelplannen;
(f) Vergroot de competentie van professionals;
(g) Professionals voelen zich ontlast;
(h) Uitkomsten van interventies kunnen worden geevalueerd.

Voor organisaties:

(i) Inzicht in de mate van over- of onder-indicatie van cliënten;
(j) Inzicht in over- of onderbezetting van teams dankzij casemix tool;
(k) Uitkomstindicatoren over de kwaliteit van zorg;
(l) Ondersteunt multidisciplinair samenwerken binnen en tussen settings;
(m) Continuiteit van zorg : cliënten kunnen door settings heen worden gevolgd;
(n) Inzicht in frequentie van gezondheidsproblemen maakt populatiemanagement mogelijk.

Voor overheden:

(m) Inzicht in kwaliteit en veiligheid van zorg;
(n) Inzicht in mate van passende en doelmatige zorgtoewijzing.


RAI vergeleken met andere systemen:

Vergelijking RAI-OMAHA-TRAZAG 02-02-2015

Voor meer informatie ga verder naar het interRAI suite overzicht.