Overheid-Verzekeraar

Wat kan werken met RAI betekenen voor;
 De overheid (zorginstituut, IGZ), Verzekeraar

-RAI biedt inzicht in :

(a) de veiligheid en kwaliteit van zorg van zorgorganisaties;

(b) de mate waarin passende zorg is toegewezen,

(c) de mate waarin de zorg doelmatig wordt ingezet.

Het Zorginstituut Nederland richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Gevalideerde instrumenten die corresponderen met internationale taxonomieën als ICF, ICD, SNOWMED hebben sterke voorkeur. Vilans noemt RAI in hun zoektocht naar instrumenten, die eenheid van taal in zorg voor kwetsbare personen kunnen brengenV&VN noemt RAI in een zoektocht naar normen voor indiceren van zorg.

RAI wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt. Ook in Nederland wordt het door meerdere organisaties gebruikt. In diverse internationale rapporten wordt RAI vergeleken met andere instrumenten gezien als meest betrouwbare en complete optie.

Bijvoorbeeld: RAI-benchmarking: An instrument for leadership and development

 

Geef een reactie