InterRAI suite Geïntegreerde Ouderenzorg

 • CHA (Community Health Assessment)* – voor kwetsbare personen die zelfstandig thuis wonen en nog redelijk zelfredzaam zijn
  • Supplement: doof & blind
  • Supplement: geestelijke gezondheid
  • Supplement: begeleid wonen
 • HC (Home Care)* – voor thuiswonende personen met complexe zorg behoeftes
 • LTCF (Long Term Care Facility)* – voor personen met complexe zorg behoeftes in verzorgings- en verpleeghuizen
 • PC (Palliative Care)* – voor personen met palliatieve zorgbehoeftes
 • PC-H (Palliative Care in Hospice) – verkorte PC voor personen in een hospice
 • AL (Assisted Living) – voor personen met beperkte zorgbehoeftes in woonzorgcentra