InterRAI suite Geestelijke Gezondheidszorg voor de Jeugd

Ga naar:

ChYth (Child & Youth )* – voor jeugdigen met complexe psychosociale problematiek (variant voor thuiswonenden  en opgenomen personen).

ChYth DD (Child & Youth Developmental Disorders) – voor jeugdigen met ontwikkelingsstoornissen (variant voor thuiswonenden  en opgenomen personen).

HC PEDS – Pediatrische thuiszorg

Of naar:

School screener – Risicoinschatting van schoolgaande kinderen met probleemgedrag.

Adolescenten Supplement – Voor de Jeugd van 12-18 jaar