I Care 4 Old project. Onderzoek naar zorg op maat bij complex kwetsbare personen 

In dit Europese project wordt een beslistool ontwikkeld die helpt betere prognoses te maken voor complex kwetsbare personen en daarbij inzicht geeft welke behandelingen effect hebben. Uit bestaande interRAI data uit 8 landen weten we precies hoe het beloop is geweest. Hiermee kunnen we het beloop van nieuwe personen met dezelfde kenmerken nu ook preciezer schatten. Vervolgens kunnen we dan impact van gezondheids-strategien en therapeutische maatregelen op hun zorgtraject. Na de zomer gaan de eerste pilots van start, ook hier in Nederland. Er zijn nog mogelijkheden om mee te doen als organisatie en dat zou ook een mooie manier zijn om kennis te maken met de mogelijkheden van RAI! Voor meer info, mail ons op info@nedrai.org Of kijk hier: https://www.icare4old.eu

Image preview