Missie en contact

NedRAI  is een onafhankelijke vereniging ter promotie van interRAI instrumenten in Nederland.

Missie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van personen met een kwetsbare gezondheid, door integrale, systematische gegevensverzameling en evidence-based beslisondersteuning.

RAI ondersteunt paramedische professionals om een volledig en betrouwbaar beeld van een kwetsbare persoon te krijgen en genereert goed gevalideerde actie punten voor verbetering van het functioneren op zowel fysiek, psychosociaal en medisch vlak.

InterRAI instrumenten zijn ontwikkeld door het InterRAI netwerk; een internationaal, not-for-profit samenwerkingsverband van wetenschappers en professionals uit meer dan 30 landen inclusief Nederland. RAI wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt onder meer in ouderenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidzorg. In Nederland gebruiken professionals RAI instrumenten in diverse regio’s en organisaties.

Team NedRAI 

Marijke Boorsma (praktijk, implementatie, onderzoek, innovatie)

Wiebe Boorsma (audiovisuele communicatie en vormgeving, website, onderzoek, innovatie)

Hein van Hout (onderzoek, innovatie, inhoud, strategie)

Het NedRAI bestuur

Henri Hofman (vz) Omring
Hein van Hout, Amsterdam UMC locatie VUmc

Nederlandse interRAI Fellows

Prof. Dr. Hein van Hout Amsterdam UMC locatie VUmc; Dr. Henriette van der Roest Hoofd ouderen Trimbos Instituut; Dr. Dinnus Frijters ZorgDNA 

Blijf op de hoogte via de linkedin groep

Voor contact (NedRAI):

Geef een antwoord