Missie en contact

NedRAI  is een onafhankelijke vereniging ter promotie van interRAI instrumenten in Nederland.

 NEDRAIlogocrop-blauw

Missie Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare personen, door integrale, systematische gegevensverzameling en evidence-based beslisondersteuning voor het medische en het sociale domein.

InterRAI instrumenten zijn ontwikkeld door het InterRAI netwerk; een internationaal, not-for-profit samenwerkingsverband van professionals uit meer dan 30 landen inclusief Nederland. RAI wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt.  In Nederland in diverse regio’s en organisaties.

Team NedRAI 

Marijke Boorsma (praktijk, implementatie, onderzoek, innovatie, inhoud, strategie)

Wiebe Boorsma (audiovisuele communicatie en vormgeving, website, innovatie, inhoud, strategie)

Hein van Hout (theorie, onderzoek, innovatie, inhoud, strategie)

Het NedRAI bestuur

Dinnus Frijters, ZorgDNA 
Henri Hofman (vz) Omring
Hein van Hout, VUmc
Gerrit Schouten (penningmeester) Cordaan i.r.

Nederlandse interRAI Fellows

Dr. Dinnus Frijters ZorgDNA 

Dr. Hein van Hout VUmc

Dr. Henriette van der Roest VUmc

Blijf op de hoogte via de linkedin groep

Voor contact (NedRAI):

Geef een reactie