Missie en contact

NedRAI  is een onafhankelijke vereniging die zich bezighoudt met de implementatie en de promotie van InterRAI instrumenten in Nederland.

Missie van interRAI: Het verbeteren van de kwaliteit van leven van personen met een kwetsbare gezondheid, door beslisondersteuning op basis van betrouwbare informatie.

Een beoordeling met een interRAI instrument biedt een breed en betrouwbaar beeld van het functioneren van een persoon. Het genereert aandachtspunten voor behoud of verbetering van functioneren, zowel op fysiek, psychosociaal als medisch vlak.

Uit onderzoek blijkt dat toepassing belangrijke voordelen biedt: minder blinde vlekken bij zorgprofessionals, passender zorgacties, en mede daardoor betere gezondheidsuitkomsten, tevredener zorgontvangers.

InterRAI instrumenten zijn ontwikkeld door het InterRAI netwerk; een internationaal, not-for-profit samenwerkingsverband van wetenschappers en professionals uit meer dan 30 landen inclusief Nederland. RAI wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt onder meer in ouderenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidzorg. Uniek is dat een persoon door verschillende zorgsettings gevolg kan worden. In Nederland gebruiken professionals RAI instrumenten in diverse regio’s en organisaties.

Team NedRAI 

Marijke Boorsma (praktijk, implementatie, onderzoek, innovatie)

Wiebe Boorsma (audiovisuele communicatie en vormgeving, website, onderzoek, innovatie)

Hein van Hout (onderzoek, innovatie, inhoud, strategie)

Het NedRAI bestuur

Henri Hofman (vz) Omring
Hein van Hout, Amsterdam UMC locatie VUmc

Nederlandse interRAI Fellows

Prof. Dr. Hein van Hout Amsterdam UMC locatie VUmc; Dr. Henriette van der Roest Hoofd ouderen Trimbos Instituut; Dr. Dinnus Frijters ZorgDNA 

Blijf op de hoogte via de linkedin groep

Voor contact (NedRAI):

Geef een reactie