Gemeente

Wat kan werken met RAI voor mij betekenen als;
1. Cliënt

Als ik word beoordeeld met RAI kan ik er van op aan dat de indicatiestelling van mijn zorg op een objectieve manier plaatsvindt. Dankzij de signaleringen kan passende, functionele ondersteuning worden gekozen.

2. Wijkteam 

Dankzij de gestructureerde vastlegging van mijn gesprek en observaties krijg ik een compleet beeld van de woon- leef- en gezondheidsrisico’s van kwetsbare personen in mijn wijk of gemeente. RAI ondersteunt me ook bij het stellen van een objectieve zorgindicatie. De ingebouwde beslisondersteuning helpt me bij het maken van een passend zorgplan op basis van werkzame “evidence-based” ondersteuning. Ik kan kiezen uit RAI beoordelingen voor kwetsbare ouderen, verstandelijk gehandicapten, personen met psychische problemen.

3. Wethouder met dossier Zorg

Toepassing van RAI methodiek geeft een objectieve indicatiestelling voor kwetsbare personen met een zorgvraag. Dankzij de “web-based” vastlegging krijg ik overzicht van de gemiddelde zorgzwaarte in mijn gemeente en kan daar het aantal uren zorg beter op inkopen. Dankzij de beslisondersteuning wordt mijn team maximaal ondersteund bij beslissingen over passende en werkzame (evidence-based) ondersteuning. Dankzij de inspanningen van de international interRAI community blijven de instrumenten en de beslisondersteuning up-to-date. Het is een betrouwbaar en valide alternatief voor de zelfredzaamheidsmatrix en biedt meer aanknopingspunten voor passende zorg.

Geef een reactie