Long Term Care Facilities (LTCF)

Het InterRAI Long Term Care Facilities-systeem (InterRAI LTCF) maakt begrijpelijke, gestandaardiseerde evaluatie mogelijk van de behoeftes, de draagkracht, en voorkeuren van clienten die revalideren of langdurige zorg ontvangen in verpleeghuizen of verzorgingshuizen.

De InterRAI LTCF wordt momenteel gebruikt in Canada, Europa (Belgie, Finland, Duitsland, Ijsland, Italie, Nederland, Zwitserland), Azie (Singapur, Hong Kong, Korea, Japan) en Oceanie (Australie, Nieuw Zeeland).