RAI en Positieve Gezondheid: eerste ervaringen positief!

In een kwalitatief onderzoek in de thuiszorg werd de combinatie RAI en Positieve Gezondheid door thuiszorgprofessionals als een mooie tool gezien. De combinatie dekt alle relevante gebieden waarover je informatie wil hebben als professional, zowel inschatting van de eigen gezondheidservaring van de client als de zorgbehoefte inschatting. Het kan volgens hen sterk bijdragen aan het continuüm van informatie in de hele keten . Ook kwam de wens tot standaardisatie van rapportage systemen zoals zorgplannen en ICT naar voren. Meer informatie volgt.