InterRAI suite overzicht

De geïntegreerde suite van interRAI instrumenten werd in April 2005 geïntroduceerd. De instrumenten in de suite delen kernitems en schalen en zijn ontwikkeld om gegevens te delen tussen zorgdisciplines en settings wat continuïteit van zorg ondersteunt. RAI communiceert met internationale “ziekte en beperkingen”-classificaties als ICF, ICD, SNOWMED.

Nieuwe handleidingen, meetschalen, casemix tools en kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld en vrijgegeven evenals updates van bestaande versies. Enkele veelgebruikte instrumenten kunt u downloaden, overige instrumenten kunnen verkregen worden via dr. Hein van Hout, interRAI fellow, VUmc Amsterdam.

Voor ouderen – levensloop
 • HC (Home Care)* – voor thuiswonende personen met complexe zorg behoeftes
 • LTCF (Long Term Care Facility)* – voor personen met complexe zorg behoeftes in verzorgings- en verpleeghuizen
 • PC (Palliative Care)* – voor personen met palliatieve zorgbehoeftes
 • CHA (Community Health Assessment)* – voor kwetsbare personen die zelfstandig thuis wonen en redelijk zelfredzaam zijn
  • Supplement: doof & blind
  • Supplement: geestelijke gezondheid
  • Supplement: begeleid wonen
 • AL (Assisted Living) – voor personen met beperkte zorgbehoeftes in woonzorg-centra
Voor in het ziekenhuis
Geestelijke gezondheidszorg

Jeugd Gezondheidszorg

Diversen
Screeners
 • Primary care screener – risico op ziekenhuis- en langdurige zorg opname
 • Maple* – risico langdurige zorg opname
 • ESP – psychiatrische urgentie
 • Politie screener –psychiatrische urgentie
 • CA * (Contact Assessment)* – urgentiebepaling voor thuiswonende personen met niet-complexe of kortdurende zorg behoeftes
In ontwikkeling
 • interRAI informal caregivers
 • check up* – verkort instrument voor de eerste lijn

Meer informatie is te vinden op de download pagina van deze site.

* Deze instrumenten zijn vertaald naar het Nederlands.

Voor een gedetailleerd overzicht van de CAP’s en schalen kun je ook eens de publiekelijk toegankelijke WIKI bekijken.