Child and Youth Mental Health Suite (ChYth)

Child and Youth Mental Health (ChYth) is een pediatrische tool die samen te gebruiken is met de InterRAI systemen voor de volwassenen. Versies hiervan zijn echter in verschillende stadia van ontwikkeling. Sommigen zijn al in gebruik, anderen worden getest en nieuwe zijn in ontwikkeling. Deze “jeugdtools” vormen een geïntegreerd gezondheidsinformatiesysteem wat meerdere disciplines en leefstijdscategorieën omvat. Net zoals de instrumenten voor volwassenen, zijn ze ontwikkeld in samenwerking met klinische experts. Kernitems in deze suite gaan over sociale, psychiatrische, omgevings en -medische problemen, functioneren, draagkracht, weerbaarheid, alsmede om familie gerelateerde factoren zodat er een uitgebreide evaluatie van behoeften mogelijk is. Om optimale uitvoering te ondersteunen, gaan deze instrumenten vergezeld van feitelijk geïnformeerde (Collaborative Action Plans) CAP’s die een indicatie geven van de huidige risico’s en aanbevelingen doen ten aanzien van verwijzingen en interventies.

Elk instrument draagt bij aan de cohesie van de InterRAI Kind en Jeugd suite, door:

-Gebruik van dezelfde technische benadering die alle InterRAI instrumenten delen (vastgestelde observatieperioden, focus op observatie van gedrag, gebruik van (een paar) ter zake doende vragen om behoeften in kaart te brengen, gebruik van professioneel commentaar om meerder bronnen van informatie te integreren en het gebruik van items om meerdere toepassingen voor verschillende gebruikers te kunnen realiseren.

Verschaffen van informatie om te helpen wachtlijsten te voorkomen en uitkomstmaten te genereren.

-De eigenschappen die het volgen van de client mogelijk maakt door allerlei sectoren en instellingen heen terwijl die opgroeit.

Vroege detectie van behoeften die leiden tot een gecoördineerde planning van zorg op maat.

-Een meer naadloze overgang naar andere zorgsystemen of instellingen.

Toepassingen van data van de InterRAI Kind/Jeugd suite omvatten:

-Collaborative Action Plans (CAP’s): Specifieke richtlijnen voor het plannen van zorg, die gebaseerd zijn op evidence based practice, geactiveerd door risico-indicatoren. Deze indicatoren zijn uitkomstmaten van de beoordeling.

-Status en uitkomstmaten (meetschalen voor het meten van cognitieve prestaties, depressie, angst, verslaving, kwaliteit van leven etcetera).

De uitgebreide en multidisciplinaire InterRAI Kind/Jeugdzorg suite, omvat momenteel de volgende instrumenten:

1) Child and Youth Mental Health (ChYMH): Beoordeling van psychiatrische, sociale, omgevings- en medische problemen voor kinderen en adolescenten tussen de 4 en 18 jaar, die reguliere zorg ontvangen thuis of in zorginstellingen.

2) Child and Youth Mental Health – Development Disabilities (ChYMH-DD): Beoordeling van psychiatrische, sociale, omgevings- en medische problemen voor kinderen en adolescenten tussen de 4 en 20 jaar die reguliere zorg thuis of in zorginstellingen ontvangen, met een IQ < 70 of bij wie het zinniger geacht wordt om dit instrument te gebruiken in plaats van de ChYMH op basis van de kliniek.

3) Home Pediatrics (HC PEDS): Het InterRAI Home Care Pediatrics (HC-PEDS) is een uitgebreid, multidisciplinair beoordelingssysteem voor kinderen en adolescenten van 4-20 jaar die gelimiteerd zijn in dagelijkse activiteiten en gebaat zijn bij zorg in de thuissituatie.

4) Adolescenten Supplement: Voor de Jeugd van 12-18 jaar (alsmede jongere kinderen die lijden onder risicovol gedrag van adolescenten) met geestelijke-, intellectuele- en ontwikkelingsproblemen die thuis zorg ontvangen of in zorginstellingen.

5) School screener: Om bij schoolgaanden met probleemgedrag een eerste inschatting te maken van de risico’s op gevaarlijk gedrag voor een persoon zelf of voor de omgeving.