Palliative Care (PC)

Het InterRAI Palliative Care (PC) beoordelingssysteem is ontwikkeld om een uitgebreide beoordeling van de draagkracht, voorkeuren en behoeften van volwassen clienten in de palliatieve zorgsituaties (thuis, instelling of hospice) mogelijk te maken. Het InterRAI PC beoordelingssysteem is ontwikkeld om gebruikt te worden in zowel thuiszorg als zorginstellingen. Er zijn twee versies van het beoordelingssysteem. Er is een InterRAI PC systeem (meest uitgebreide) en het Hospice systeem, wat bestaat uit een beperkte set van items uit het PC systeem en toegesneden is op clienten met een korte(re) levensduur. Beide versies kunnen echter in meerdere situaties gebruikt worden.