Pilot verkorte RAI voor wijkverpleegkundige en huisarts

De ‘check up‘ is een sterk verkorte RAI versie die in huisartspraktijken is getest om de belangrijkste problemen van kwetsbare ouderen op het spoor te komen. Deze versie komt tegemoet aan het bezwaar van sommige gebruikers dat veel RAI instrumenten aan de lange kant zijn.
Volgens dr. van Hout, van het VUmc en interRAI fellow, kan de check-up eenvoudig worden uitgebreid met items die de zorgzwaarte inschatten. Het is daardoor een krachtig hulpmiddel voor indicerende verpleegkundigen en mogelijk ook gemeentelijke wijkteams. Deze zorgzwaartemodule geeft een internationaal gevalideerde schatting van benodigde zorguren voor een client. Een pilot met deze zg check up-plus loopt onder meer in Beverwijk. Amsterdam juli 2015.