Community Health Assessment (CHA)

Het InterRAI Community Health Assessment Instrument (InterRAI CHA) en zijn bijbehorende supplementen omvat een robuust beoordelingssysteem. Iedereen ondergaat een beoordeling volgens de kern-items, genoemd CHA; alleen cliënten met een specifieke combinatie van problemen krijgen nog een beoordeling volgens een aanvullende set items van 1 van de 4 supplementen. These modulaire benadering van een beoordeling zorgt ervoor dat een cliënt beoordeeld en gevolg kan worden via het minste aantal beoordelingsitems mogelijk. Het zorgt er ook voor dat beoordeling in een groot aantal situaties mogelijk is, van de thuissituatie tot zorgcomplexen. Deze flexibiliteit zorgt voor de mogelijkheid om deze cliënten waar dan ook te volgen wanneer zij zich bewegen binnen het continuüm van zorg, terwijl de betrokken hulpverleners slechts 1 beoordelingssysteem onder de knie hoeven te krijgen.

Iedereen wordt eerst beoordeeld met de InterRAI CH, waarin items staan die 4 types van supplementen kunnen “triggeren”, die hieronder beschreven staan. De CHA triggert 17 van de 27 interRAI 2e generatie CAP’s. The CHA en het functionele supplement samen triggeren alle 27 CAP’s en eventuele andere InterRAI schalen en kwaliteitsindicatoren.

CHA supplementen

1) Het InterRAI functionele supplement (InterRAI CHA-FS) bevat een uitgebreide set van functionele en klinische items dat informeert en beslisondersteuning levert voor complete zorg en diensten voor kwetsbare individuen in de gemeenschap.

2) Het InterRAI Mental Health supplement (InterRAI CHA-MH) bevat een uitgebreide set van items over geestelijke gezondheidszorg gerelateerde diagnoses, symptomen, behandelingen en levenservaringen. The items in dit supplement beschrijven de prestaties en capaciteiten van cliënten in verschillende domeinen, waarbij de meeste items triggers zijn voor planning van de zorg.

3) Het InterRAI Assisted Living supplement (InterRAI CHA-AL) evalueert de behoeften, draagkracht en voorkeuren van personen die ondersteuning krijgen van verschillende woonzorginstellingen. De items identificeren functionele, medische en sociale problemen die ofwel de huidige kwaliteit van leven ondermijnen danwel mogelijk een gevaar vormen voor de toekomst als er niets aan gedaan wordt.

4) Het InterRAI Deaf Blind supplement (InterRAI CHA-Db) is een gestandaardiseerde set van items die de draagkracht, voorkeur en behoeften evalueert van cliënten die gehoor of zichtproblemen hebben. Het supplement borduurt verder op CHA’s evaluatie van blindheid en doofheid in die zin dat het meet of er veranderingen zijn in de toestand. De CHA-Db bevat ook items voor communicatie, oriëntatie en mobiliteit en het gebruik van gebarentaal en hulpverleners.