Veelgestelde vragen

RAI’s zijn valide en betrouwbare instrumenten en hebben bewezen patiëntuitkomsten te verbeteren terwijl de zorgkosten gelijk blijven of zelfs dalen. RAI biedt meer beslisondersteuning dan enig ander systeem. Het genereert niet alleen een risicoprofiel en actiepunten voor directe patientenzorg, maar ook een passende indicatiestelling voor uren zorg (ZZPs). Als er voldoende vervolg vastleggingen zijn kunnen teams en organisaties zichzelf spiegelen aan anderen op meer dan 20 uitkomstindicatoren (inclusief ZIN set). Zowel verpleegkundigen als verzorgenden kunnen met RAI uit de voeren.
Voor een optimale gebruikerservaring en om profijt te hebben van alle functionaliteit raden we sterk aan om goede software te gebruiken. Met een software maker kan een abonnement worden afgesloten. Er kan in een demo omgeving eerst ervaring worden opgedaan.
In woonzorgcentra werden sterke verbeteringen gevonden na 6 maanden, in huisartspraktijken na 12 maanden.
Training van personeel neemt meestal 2 dagdelen in beslag. Na het inrichten van het software platform kan er in principe worden begonnen. Het is verstandig ook na de training regelmatig het gebruik en de output met elkaar te bespreken. Dit kan met een trainer of ervaren gebruiker. Ook op gebruikersmiddagen van NEDRAI wordt veel kennis uitgewisseld.
Afname tijd hangt af van de lengte van het RAI instrument, de ervaring van de professional en hoe goed men een persoon kent. Een korte versie als de Check up neemt ca 20 minuten in beslag, een vastlegging met de thuiszorg of de langdurige RAI kost ca 45 minuten voor een ervaren professional. In een zorgsetting met zowel meer als minder kwetsbare personen, kan een korte screener helpen om te bepalen of een volledige vastlegging nodig is. Een eerste vastlegging van een persoon neemt de meeste tijd in beslag, vervolg vastlegging gaat veel vlotter. In de langdurige zorg daalt de netto administratietijd zelfs dankzij RAI: het maakte diverse andere lijsten en administraties overbodig. Patiënten waarderen de systematische beoordeling en voelen zich gehoord. Dat betaald zich uit in betere zorg, tevredener cliënten en professionals.
Alle softwareproviders bieden veilige, mobiele oplossingen. Voor de contactgegevens zie software.
Je kan altijd vragen of lijsten toevoegen. De standaard set InterRAI vragen veranderen kan niet, dan gaat het ‘onder de motorkap’ mis met de ingebouwde algoritmes.
Elke softwareaanbieder met een interRAI licentie levert de data jaarlijks geanonimiseerd aan de interRAI database die beheerd wordt aan het VUmc door Prof.Dr. van Hout. Deze data worden gebruikt voor verder onderzoek en verbetering.
RAI kan de kwaliteit van zorg sterk verbeteren; clienten voelen zich meer gehoord, er worden minder symptomen over het hoofd gezien; de triggers bieden overzicht in de kluwen van symptomen bij complexe patienten. Gerandomiseerde studies laten beter behoud van zelfredzaamheid zien. Buitenlandse studies lieten een grote daling van het aantal ziekenhuisopnames zien. Werken met RAI vergroot de competentie en kennis van zorgprofessionals.
Vergelijking tussen organisaties is mogelijk door het genereren van kwaliteitsindicatoren.
RAI-software kan gekoppeld worden aan patienten portals en EPD’s (elektronische patienten dossiers). Momenteel wordt een PDF van de output ingelezen in het Huisarts Informatie Systeem als specialistenbrief. Voor V&V organisaties komt er eerdaags een koppeling met NEDAP waarin de aandachtsgebieden worden ingelezen.
De meeste verpleegkundigen kunnen vlot met RAI uit de voeren door de logische opbouw. Gaandeweg leert men de beslisondersteuning steeds beter begrijpen. NedRAI adviseert om eerst een training te volgen van minimaal 2 dagdelen.
Voor het gebruik van alle functionaliteit en de beslisondersteuning ben je afhankelijk van goede software. Afname met goede software bekort de afnametijd aanzienlijk zeker bij herhaalmetingen
Ja, de gebruiksvriendelijkheid neemt enorm toe, alle data is gesynchroniseert en opgeslagen. Het maken van een zorgplan wordt sterk ondersteund.
Het afnemen van een RAI kost, afhankelijk van de software, het RAI instrument en de compexiteit van een client tussen de 30 en 60 minuten. De herhaalmeting neemt doorgaans de helft van de tijd in beslag.