Veelgestelde vragen

RAI’s zijn valide en betrouwbare instrumenten en hebben meer functionaliteit dan enig ander systeem.
Voor zorg en onderzoeksinstellingen is RAI kostenloos te gebruiken op papier. Er kan ook met demosoftware ervaring worden opgedaan. Voor een optimale gebruikerservaring en om profijt te hebben van alle functionaliteit raden we sterk aan om goede software te gebruiken.
 In verzorgingshuizen zagen we sterke verbeteringen na 6 maanden, in huisartspraktijken na 12 maanden.
Na training van personeel en het inrichten van het software platform kan er in principe worden begonnen met de vastleggingen. Dat kan al binnen enkele weken. RAI informatie genereert veel kennis en beslisondersteuning waarmee gebruikers gaandeweg mee leren werken. Het is verstandig ook na de training regelmatig het gebruik en de output met elkaar te bespreken, liefst met een supervisor of ervaren gebruiker erbij.
Een volledige vastlegging kost inderdaad tijd. Dat betaald zich uit in betere zorg, tevredener clienten en personeel. In settings met een mix van meer en minder kwetsbare personen instrumenten, kan een korte screener helpen om te bepalen of een volledige vastlegging nodig is. Een eerste vastlegging van een persoon neemt de meeste tijd in beslag, vervolg vastlegging gaan veel vlotter. Gebruiksvriendelijke software helpt daarbij. In de langdurige zorg kan de netto administratietijd zelfs dalen dankzij RAI: het maakte diverse andere lijsten en administraties overbodig.
 Alle softwareproviders bieden veilige, mobiele oplossingen. Voor de contactgegevens zie software
Je kan altijd vragen of lijsten toevoegen. De standaard set InterRAI vragen veranderen kan niet, dan gaat het ‘onder de motorkap’ mis met de ingebouwde algoritmes. 
Elke softwareaanbieder met een interRAI licentie levert de data jaarlijks geanonimiseerd aan de interRAI database. Zij doen dat via de fellow. Deze data worden gebruikt voor verder onderzoek en verbetering.
RAI kan de kwaliteit van zorg sterk verbeteren; clienten voelen zich meer gehoord, er worden minder symptomen over het hoofd gezien; de triggers bieden overzicht in de kluwen van symptomen bij complexe patienten. Gerandomiseerde studies laten beter behoud van zelfredzaamheid zien. Buitenlandse studies lieten een grote daling van het aantal ziekenhuisopnames zien.
Werken met RAI vergroot de competentie en kennis van zorgprofessionals en die raken hierdoor ook meer gemotiveerd.
Vergelijking tussen organisaties is mogelijk door het genereren van kwaliteitsindicatoren.
RAI-software kan gekoppeld worden aan patienten portals en EPD’s (elektronische patienten dossiers), zoals HIS.
Het kost tijd om met RAI te leren werken zowel voor professionals als voor organisaties en NedRAI adviseert om eerst een training te volgen 
Voor het gebruik van alle functionaliteit en de beslisondersteuning ben je afhankelijk van goede software. Afname met goede software bekort de afnametijd aanzienlijk zeker bij herhaalmetingen
Ja, de gebruiksvriendelijkheid neemt enorm toe, alle data is gesynchroniseert en opgeslagen. Het maken van een zorgplan wordt sterk ondersteund.
Het afnemen van een RAI kost, afhankelijk van de software, het RAI instrument en de compexiteit van een client tussen de 30 en 60 minuten. De herhaalmeting neemt doorgaans de helft van de tijd in beslag.