NEDRAI de lucht in!

De site van de vereniging NEDRAI is is officieel gelanceerd. Hiermee willen we onze ervaringen en enthousiasme over de vele mogelijkheden van RAI delen met de buitenwereld. Door de grote transities in de zorg voelen we een extra verantwoordelijkheid om kennis en informatie over RAI op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen.  Diverse landen zijn ons voorgegaan met vergelijkbare transities en RAI heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.

Hoewel RAI in het buitenland een begrip is, is het in Nederland nog nauwelijks bekend. Dat komt onder meer door het non-profit netwerk met beperkte marketing middelen. Die onbekendheid is jammer want RAI biedt krachtige oplossingen voor de uitdagingen waar gemeentes, wijkverpleging, en zorg voor kwetsbare groepen in het algemeen mee te maken hebben. Onderzoek in binnen- en buitenland toont de positieve impact van RAI op de kwaliteit van zorg, op de zelfredzaamheid van kwetsbare personen en op kostenbesparingen. RAI levert een belangrijke bijdrage aan rationale besluitvorming over passende en doelmatige zorg.

RAI ontstijgt het monodisciplinaire denken: Het is niet alleen iets van de verpleegkundige en verzorgende maar ook van de huisarts, geriater, psycholoog, manager en bestuurder.

We wensen u veel leesplezier toe.

Dinnus Frijters, Hein van Hout, Henri Hofman, Gerrit Schouten. 1 februari 2015.