Thuiszorg

Wat kan werken met RAI voor mij betekenen als?
Cliënt met thuiszorg

RAI richt zich niet op specifieke ziekten maar op de handicaps die chronische ziekten met zich meebrengen waardoor de zelfredzaamheid van de cliënt wordt bedreigd. Het zet de cliënt centraal en zorgt voor samenhang in de zorg omdat de vragenlijst zo samengesteld is dat de samenhang van problemen duidelijk wordt. Er worden vragen gesteld over alle domeinen van zorg en welzijn. Met de uitkomsten kan een zorgplan opgesteld worden dat zelfstandig wonen op een goede en veilige manier mogelijk maakt. Met de acties op het zorgplan wordt ook de inzet van zorg en welzijn afgestemd.
Ik kan als cliënt de regie zoveel mogelijk zelf houden doordat de uitkomsten van het RAI direct zichtbaar zijn en met mij besproken kunnen worden. Ik kan daardoor zelf aangeven wat ik belangrijk vind en wat er in mijn zorgplan moet komen.

Wijkverpleegkundige

Met het RAI kan ik indiceren en doordat RAI de eerste keer helemaal afgenomen moet worden om blinde vlekken te voorkomen, weet ik ook dat de uitkomst betrouwbaar is. Het maakt daardoor niet uit of ik of een andere collega het RAI afneemt, de uitkomsten zijn hetzelfde. Als de cliënt bij het eerste bezoek het afnemen van RAI niet wil of het te lang vindt duren kan ik mijn collega vragen om, als die de cliënt bezoekt, ook een gedeelte van de vragenlijst af te nemen. Zodra de lijst helemaal  ingevuld is krijg ik meteen de uitkomsten in de vorm van probleemsignaleringen of aandachtsgebieden te zien en ook de zorgzwaarte. Met deze uitkomst kan ik indiceren en een zorgplan samen met de cliënt opstellen. vervolgens kan ik de aandachtsgebieden blijven vervolgen om zo een soort film van mijn cliënt te maken.

 Huisarts

Met gebruik van het RAI kan de wijkverpleegkundige snel een compleet overzicht van de probleemsignaleringen aan mij terugkoppelen. Ons overleg wordt daar inhoudelijk beter van en efficiënter. Ik weet daardoor ook direct wat mijn acties op het zorgplan moeten zijn en zet die vervolgens in gang. De wijkverpleegkundige monitort de effecten.
Bij palliatieve zorg geeft het gebruik van RAI voor alle betrokkenen rust en overzicht waardoor de patiënt en de familie de regie kunnen voeren. Ik kan als huisarts beter anticiperen op mogelijke probleemsituaties en plotselinge achteruitgang.

Manager in de thuiszorg

Met RAI kunnen de wijkverpleegkundigen indiceren en een zorgplan op maat opstellen. Ik heb een overzicht over de zorgzwaarte en beschik over 24 kwaliteitsindicatoren voor bench mark doeleinden.

Zorgverzekeraar/zorgkantoor/CIZ

Dankzij RAI weet ik dat er betrouwbaar geindiceerd wordt. Organisaties zullen niet snel ‘upcoaden’ omdat het dan hun primaire proces verstoord.

Geef een reactie