Langer thuis met RAI? Zelfevaluatielijst RAI 

Er is een nieuwe RAI lijst ontwikkeld: De zelfevaluatielijst (RAI thuischeck). De lijst wordt gemiddeld in 20 minuten ingevuld. Deze lijst is toegespitst op de thuissituatie en kan door uitgebreide beslisondersteuning en signaleringen eraan bijdragen dat (beginnend) kwetsbare personen zolang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven, alvorens ze uiteindelijk in zorg komen. De vragenlijst, beslisondersteuning en output is B1 gecheckt en geschikt voor zowel de leek (zelfzorg) als de zorgprofessional. De informatie die met de RAI Thuis Check wordt verzameld kan bij intake worden gebruikt als basis voor verdere beoordeling met de RAI Thuis 2.0. Op deze manier begint de informatiestroom van RAI in de thuissituatie en eindigt in de palliatieve zorg. Zie infographic. Wordt momenteel in software ingebouwd (Pyxicare en Zo Dichtbij). Kan dan zeer goed in combinatie gebruikt worden met Positieve Gezondheid. Beschikbaar halverwege 2024. Mail ons voor meer info.

Image preview