Langdurige zorg

Wat kan werken met RAI voor mij in het verzorgings- of verpleeghuis betekenen als…?
Cliënt in het verzorgingshuis of het verpleeghuis

Doordat de verzorgende 2 keer per jaar samen met mij en/of mijn familie de vragenlijst van RAI afneemt voel ik mij gehoord. Ik heb daardoor het gevoel dat ik de regie heb en dat ik met de zorgverleners op het zorgplan kan afspreken wat ik belangrijk vind.
Doordat de uitkomsten van de vragenlijst meteen getoond worden is het voor mij en de verzorging ook duidelijk waar ik eventuele risico’s loop en wat we daar aan zouden kunnen doen. Ik vind het ook fijn dat mijn huisarts daardoor beter op de hoogte is van mijn situatie en ik waardeer het dat het zorgplan ook in een multidisciplinair overleg besproken wordt in het bijzijn van familie. Daardoor is mijn familie ook meer betrokken en dat geeft een vertrouwd gevoel.

Verpleegkundige/verzorgende

Door het gebruik van RAI voel ik mij meer betrokken bij de bewoners. Je neemt samen met hen en of familie de vragenlijst af en daardoor durven de bewoners ook te praten over gezondheidsproblemen waarover ze voorheen niet durfden te praten. Doordat RAI achter de vragenlijst een rekenmethode of algoritme heeft kan ik meteen de risico’s of probleemsignaleringen zien. Die kan ik dan bespreken met de bewoner en of familie en dat geeft ondersteuning bij het maken van het zorgplan. Doordat achter de probleemsignaleringen ook protocollen hangen kan ik zien wat ik zelf al zou kunnen doen en wanneer ik de huisarts moet waarschuwen. Ik heb gemerkt dat ik beter en eerder problemen kan signaleren en dat de huisarts mij nu ook serieus neemt, waardoor we beter samenwerken. Het multidisciplinaire overleg wat voorheen ongestructureerd was en te lang duurde is met het gebruik van RAI inhoudelijk en qua tijdsinvestering enorm verbeterd.

Huisarts in het Verzorgingshuis

Sinds het verzorgingshuis, waarbij ik betrokken ben, gebruik maakt van RAI wordt ik minder vaak voor acute problemen opgeroepen. De competentie van de verzorgende is toegenomen, waardoor de samenwerking is verbeterd. Voor mij als huisarts geeft het rust om een overzicht te hebben van de gezondheidsproblemen en de zorgbehoefte van de ouderen in een verzorgingshuis. De zorgbehoefte is complexer geworden en komt overeen met die van verpleeghuisbewoners. De uitkomsten van RAI zijn ook leidend in het multidisciplinair overleg, waardoor het voor mij als huisarts rendabel is om dit overleg bij te wonen. Doordat RAI de cliënt over de zorgsituaties heen kan volgen zijn nu ook gegevens als wilsbeschikkingen en zorgplannen beschikbaar voor ziekenhuis, verpleeghuis en huisartsenpost waardoor medisch gezien en voor de cliënt ongewenste interventies vermeden kunnen worden.

Specialist Ouderengeneeskunde

Omdat ik als specialist ouderengeneeskunde meer in de eerste lijn beschikbaar wil zijn voor kwetsbare ouderen is het belangrijk dat de verzorgenden in staat zijn om een gevalideerde assessment bij de cliënt af te nemen. RAI is voor de langdurige zorg het meest betrouwbare en het is een internationaal getest instrument, dat al 30 jaar in meer dan 30 landen over de hele wereld gebruikt wordt. Door de voor verzorgende zeer gebruiksvriendelijke software is het nu ook mogelijk om de bewoners continue te volgen. De uitkomsten van RAI geven mij overzicht en daarop kan ik mijn inzet en dat van het multidisciplinaire team bepalen. In samenwerking met de huisarts in het verzorgingshuis en bij cliënten thuis kan ik middels RAI mijn specifieke kennis daar inzetten waar dat nodig is. De huisarts kan beter bepalen of en wanneer de specialist ouderengeneeskunde in consult gevraagd moet worden.

Manager in het verzorgingshuis of het verpleeghuis

Met het gebruik van RAI zijn verzorgenden in staat om samen met de cliënt een zorgplan op maat te maken. De kwaliteit van de zorgplannen neemt daardoor toe, wat ook wetenschappelijk aangetoond is (Wilco Achterberg; Holtkamp)
De kwaliteit en efficiëntie van de multidisciplinaire overleggen is duidelijk toegenomen. De samenwerking met de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde is verbeterd.
RAI levert voor mij als manager overzicht over de zorgzwaarte per afdeling zodat ik het verzorgend personeel efficiënt in kan zetten. RAI levert daarboven  24 kwaliteitsindicatoren daarmee kan ik ‘bench-marken’ en kwaliteitsprojecten opzetten.

Zorgverzekeraar/zorgkantoor/CIZ

Dankzij RAI weet ik dat er betrouwbaar geindiceerd wordt. Organisaties zullen niet snel ‘upcoaden’ omdat het dan hun primaire proces verstoord.

Geef een reactie