RAI brengt dak- en thuislozen in beeld

Den Haag. 22 December 2015. In een studie van het leger des Heils is met hulp van RAI CMH (community mental health) de gezondheid en behoeftes van dak- en thuislozen in beeld gebracht. Het Leger des Heils maakt zich al geruime tijd zorgen over verwarde mensen op straat. Daarmee doelt zij op een groep dak- en thuisloze mensen met psychische stoornissen, verslaving en verstandelijke beperking die steeds vaker gebruikmaakt van de laagdrempelige opvangvoorzieningen van het Leger des Heils. Het leger des Heils pleit onder meer voor een sluitend vangnet van samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, justitie en GGz. RAI is bij uitstek geschikt voor personen die tussen meerdere settings zwerven.