Animatie visualiseert meerwaarde gebruik RAI

In een korte animatie wordt Mw Molenaar na een valpartij verward opgenomen in het ziekenhuis. De animatie laat in 2 scenario’s zien wat het verschil is tussen de gebruikelijke gang van zaken en een scenario waarin RAI een rol speelt bij de beslisondersteuning en overdracht.