Ook bij thuiswonende kwetsbare ouderen draagt RAI bij aan behoud zelfredzaamheid

In een grote studie van het VUmc, in 33 huisartspraktijken, zijn de effecten van gestructureerde en pro-actieve ouderenzorg onderzocht.

De zelfredzaamheid van personen in de interventiepraktijken bleek beter behouden te blijven, vergeleken met personen in de controle praktijken. Dit effect was het sterkst bij de meest kwetsbare personen en werd sterker naarmate de interventie langer duurde. Ruim 1100 kwetsbare ouderen werden geïdentificeerd en in de interventiepraktijken brachten verpleegkundigen van de huisarts de gezondheidsproblemen in kaart met de RAI CHA (Community Health Assessment). De zorgkosten bleven vergelijkbaar ondanks de inzet van extra verpleegkundigen en een geriatrisch expertteam die de interventieprakijken begeleidden.

De huisartsen willen deze aanpak ook na de studie continueren. De resultaten zijn een stimulans voor zorgverzekeraars om deze aanpak structureel te financieren.

Dr. Van Hout presenteerde deze bevindingen tijdens het half-jaarlijkse symposium van het Academisch Netwerk Huisartsen van het VUmc. Amsterdam, januari 2015.