Eerste RAI info en gebruikersmiddag op de VU groot succes

Op 17 juni kwamen geïnteresseerden en gebruikers van RAI bij elkaar op de VU. Het was een bont gezelschap van verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionarissen, huisartsen, POHs en bestuurders. Er bleken veel vragen te leven over de toepassing van de uitkomsten. Hein van Hout heette iedereen welkom en gaf een introductie over interRAI. Henriette van de Roest legde uit hoe je kwaliteit van zorg meet en hoe je jezelf als organisatie kunt vergelijken met anderen. Bert Paepen presenteerde de mogelijkheden van de pyxicare app om RAI observaties vast te leggen.

Er blijkt behoefte om met enige regelmaat een ‘uitwissel- en verdiepings’ middag te organiseren. Wil je daarbij zijn ? Reserveer dan donderdag middag 10 november in je agenda en stuur een mail aan info@nedrai.org