RAI zelf rapportage instrumenten: “Voice of the resident”

InterRAI heeft een suite zelf rapportage instrumenten die ervaringen met zorg en kwaliteit van leven weergeven in de meeste zorgsettings, (zg PREM en sQoL). Prof Morris publiceerde onlangs een grote internationale valideringsstudie naar deze ‘voice of the resident’ voor gebruik in de langdurige zorg. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29030309