‘RAI is een classificatie MET beslisondersteuning’ gastblog in Nursing

gastblog-hvhout-nursing-2016

Wat willen we eigenlijk?

We willen een betrouwbare methode die ervoor zorgt dat cliënten met vergelijkbare zorgbehoeftes ook vergelijkbare zorgtijd toegewezen krijgen.  De ene hulpverlener is nu eenmaal scheutiger met het toewijzen van zorgtijd dan de ander. Op dit moment kan dat wel factor 2 uit elkaar lopen. Mevrouw X krijgt van verpleegkundige A 4 uur toegewezen en van verpleegkundige B liefst 8 uur.

In een studie van Gupta bleek het classificatiesysteem van OMAHA niet betrouwbaar te kunnen indiceren. Dat verklaarde slechts 23% van de zorgtijd. V&VN heeft nu de kernset ontwikkeld die veel overeenkomsten toont met RAI en op het eerste gezicht een stuk degelijker lijkt dan OMAHA. Het moeilijkste moet alleen nog volgen: welke zorgindicatie past bij welke probleem?

Zorgkennis houdt niet op bij de landsgrens. Met ruim 25 jaar grondig onderzoek met RAI in meerdere landen zijn er voor indicatiestelling valide en verfijnde methoden beschikbaar. We hoeven het wiel in Nederland niet opnieuw uit te vinden, als het bij de buren al draait.