Kwaliteit en veiligheid verhogen? 5 redenen om met RAI te beginnen

Wilt u de kwaliteit de veiligheid van zorg voor kwetsbare personen in uw organisatie verbeteren? Wordt u ondersteund bij het inschatten van wie meer en wie minder zorg nodig heeft? Wordt u ondersteund bij het maken van passende indicaties en van zorgplannen? Welke informatie doet er toe op een multidisciplinair overleg? Wilt u weten wat de sterke en zwakke prestaties van uw organisatie zijn ten opzicht van andere organisaties zonder extra registraties?

RAI staat voor Resident Assessment Instrument. De basis vormen systematische observaties over een kwetsbare persoon. Op basis daarvan wordt evidence-based beslisondersteuning voor zowel professionals, als organisaties gegenereerd. Een groot internationaal netwerk van wetenschappers en zorgprofessionals ‘interRAI’ genoemd, werkt continu aan verdere verbeteringen. Wat maakt deze methodiek zo uniek en waarom zouden professionals uit zorg- en welzijn voor de methode moeten kiezen.

De belangrijkste 5 redenen op een rij:

  1. RAI is de navigatie voor integrale en multidisciplinaire zorg

RAI wordt over de hele wereld op grote schaal gebruikt. Een verpleegkundige of verzorgende legt in gesprek met de persoon en naasten professionele afwegingen vast in RAI, zoals ze dat in hun werk dagelijks doen. RAI triggert vervolgens medische, psychische en sociale risico’s. Daarmee wordt zichtbaar waar andere disciplines bij betrokken kunnen worden. In de tekening is dat grafisch weergegeven. De RAI methodiek wordt pas echt van waarde als professionals oog hebben voor de persoon en goed kunnen luisteren. Dat brengt ons meteen bij reden twee.

  1. RAI zet oudere centraal

RAI staat voor samen bepalen, samen beslissen. De oudere persoon wordt zelf zoveel mogelijk gehoord en gezien als actieve partner. Goed luisteren naar het verhaal van de oudere is daarbij uiterst belangrijk. Met de persoon en worden de gezondheidsrisico’s besproken en wordt gezamenlijk besloten waar men meer aandacht voor wil. Met RAI registreer je ook de belastbaarheid van de naasten.

  1. RAI leidt tot een betrouwbare gezamenlijke taal

RAI is een zeer betrouwbaar instrument: als twee professionals dezelfde patiënt beoordelen dan komen ze vrijwel altijd tot dezelfde conclusies. RAI wordt ook beschouwd als een van de drie belangrijke classificatiesystemen die eenheid in taal kunnen bieden. Een groot verschil is dat RAI niet alleen betrouwbaar vastlegt maar ook beslisondersteuning genereert: Welke acties kan je het best inzetten bij complexe patiënten? Met RAI kan je personen door settings heen volgen. Slimme software helpt daarbij.

  1. Eén observatie, vele toepassingen, minder administratieve tijd

Bij RAI is het beoordelen van een persoon niet eindpunt maar startpunt voor een hoogwaardige en slimme beslisondersteuning voor zowel (a) individuele zorg: Bv Hoeveel uur persoonlijke verzorging en verpleging is hier passend? Bij wie heeft continentietraining zin? Bij wie is sprake van misbruik? Bij wie staat de mantelzorg op instorten?  Wie heeft een hoog risico op een ziekenhuisopname? Wie heeft een hoog sterfte risico? Bij wie start je met advance care gesprekken?

En voor (b) organisaties: bv Hoe doet mijn organisaties het op 32 uitkomst indicatoren? Doen we genoeg aan pijnbestrijding? Waarom hebben we meer infecties en valpartijen?  Door de vele toepassingen van RAI worden andere registraties overbodig. Dat spaart netto tijd!

  1. Het gebruik van RAI leidt tot betere uitkomsten en lagere zorgkosten

Studies in binnen- en buitenland laten indrukwekkende verbeteringen zien in behoud van zelfredzaamheid en vermindering van veiligheidsincidenten na de introductie van RAI. Het aantal gevallen van delier, uitdroging, en ziekenhuisopnames vermindert.  Het mooie is dat het de zorg niet duurder maar zelfs goedkoper maakt. In Nederland is veel ervaring opgedaan in huisartspraktijken, thuiszorg, woonzorgcentra en verpleeghuizen. Ook bij verstandelijk beperkten, dak- en thuislozen, en volwassenen en kinderen probleemgedrag kan RAI het verschil maken.

Aan de slag?

Het  VU medische centrum biedt in samenwerking met de vereniging NEDRAI gecertifieerde scholing voor beginnende en gevorderde RAI gebruikers. In ‘aan de slag’ op de NEDRAI site staat een stappenplan en kan je je aanmelden voor kennismaking en scholing.