CHESS schaal helpt bij inschatten levensverwachting

Maud ten Koppel promoveert op maandag 16 december aan de VU. Zij deed onderzoek naar palliatieve zorg in woonzorgcentra in 7 landen. Het bleek voor zorgprofessional lastig om de levensverwachting van bewoners goed in te schatten. Mogelijk kan de interRAI CHESS schaal hier bij helpen. De CHESS staat voor ‘Changes in Health, End-stage disease, and Signs and Symptoms‘ en bleek in een Canadese studie goed in staat om sterfte te voorspellen bij thuiszorggebruikers, geriatrisch patiënten in ziekenhuizen als bij verpleeghuisbewoners.