Hoe kan je de beste thuiszorgorganisatie identificeren? 

Kan je kosten effectieve thuiszorg identificeren? Tijdens een presentatie op de Guus Schrijvers Academie werden de resultaten van de Europese IBenC studie gepresenteerd. Hierin werden bijna 3000 oudere zorgontvangers van 38 thuiszorgorganisaties gemeten met het interRAI thuiszorg instrument. In de studie werden de uitkomsten en de kosten van zorg van deze zorgaanbieders vergeleken. Er bleken grote verschillen te bestaan tussen organisaties uit de verschillende landen. Nederlandse thuiszorgorganisaties waren aan de dure kant en hadden minder goede uitkomsten vergeleken met buitenlandse collega organisaties. Hier is de presentatie PPT. Een uitzondering was het geriatrisch zorgmodel in West Friesland waarin verpleegkundigen van de huisarts de ouderenzorg coördineren in samenwerking met de lokale thuiszorgaanbieders.