Nieuw onderzoek naar objectivering inschakelen specialist ouderengeneeskunde

Wanneer zet je een specialist ouderengeneeskunde in en wanneer regelt de huisarts de zorg? InterRAI heeft een beslisondersteunend algoritme dat huisarts en thuiszorg kan helpen de zorgcomplexiteit van een persoon te objectiveren. In de studie wordt geëvalueerd of het zg MAPLE algoritme kan helpen om passende inzet van een specialist ouderengeneeskunde te bepalen. Dat hier behoefte aan is is duidelijk, zie artikel Ombudsman Trouw.