Nieuw onderzoek bij Omring naar impact van RAI op personeel en bewoners

Omring , een grote zorgorganisatie in Noord-Holland, is bezig met het organisatiebreed implementeren van RAI, maar gaat tegelijk in samenwerking met VUMC/NedRAI onderzoek doen naar de impact van RAI-implementatie op bewoners en personeel. Vragen hierbij zijn bijv: is er impact op competentie, samenwerking, communicatie, stress, continuïteit, welbevinden, vermindering fouten, etc?