NedRAI en VUMC ontvangen stimuleringsprijs van Codde en van Beresteyn

om een scholingsprogramma op te zetten voor zorgpersoneel dat met RAI werkt. Het zal een geïntegreerd scholingsprogramma worden met e-learning. Doelgroepen zijn verzorgenden en verpleegkundigen die met RAI werken.