Geslaagde RAI Info/gebruikersdag op 12 oktober 2017 bij DSV Verzorgd Leven

Geslaagde bijeenkomst “Slim samenwerken aan betere ouderenzorg” bij DSV Verzorgd Leven

Op 12 oktober was er in DSV|Vlietstede in Rijnsburg een speciale bijeenkomst voor zorgmedewerkers en zorgpartners van DSV|verzorgd leven onder het motto ‘Slim samenwerken aan betere ouderenzorg’. DSV vindt het belangrijk de eigen medewerkers regelmatig te ondersteunen met scholing en nieuwe kennis en deze kennis ook met andere zorgpartners te delen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Vereniging NedRai in samenwerking met Pyxicare en met medewerking van DSV, VUmc en UvA (Amsterdam Public Health). Het was een boeiende en levendige bijeenkomst waar in ontspannen sfeer, met een netwerklunch, in een algemeen gedeelte én workshops de RAI systematiek nader werd toegelicht. Hiermee werkt ook DSV al enige jaren in de praktijk efficiënt en prettig, onder andere bij de bepaling van de zorgindicatie van cliënten.

Ervaring en kennis delen

Zorgmedewerkers konden tijdens de bijeenkomst terecht met hun vragen en suggesties over de werking van RAI en zorgpartners lieten zich informeren over de mogelijkheden van het systeem.

Marijke Boorsma, huisarts en specialist Ouderengeneeskunde van het VUmc en Hein van Hout, Associate professor Ouderenzorg van het VUmc, vertelden de deelnemers over de mogelijkheden van de instrumenten van RAI en hoe deze zijn in te zetten binnen het zorgproces, op veel niveaus en manieren. Bert Paepen, managing director van ontwikkelaar Pyxicare, ging in op de technische aspecten.

Kortom: hoe kun je nóg beter en slimmer met elkaar samenwerken in de zorg voor ouderen, daarbij vooral luisteren naar de cliënt en alles zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, met gebruik van moderne en innovatieve middelen.

Het werd een interactieve en zeer geanimeerde bijeenkomst, waarbij de deelnemers goed gebruik maakten van de mogelijkheid om de eigen ervaringen met de anderen te delen. Daar werd over en weer veel van opgestoken, ook omdat er deelnemers met kennis en kunde uit diverse vakgebieden aanwezig waren die elkaar aanvulden, zoals psychogeriatrie naast somatische zorg, fysiotherapie, thuiszorg en intramurale zorg.

Na afloop was er een rondleiding door het nieuwe gebouw van Vlietstede waarbij ook de ‘slimme vloeren’, voorzien van bijzondere domotica, werden getoond. Meer informatie over NedRAI treft u hier aan. Over de intelligente vloeren, die in diverse gebouwen van DSV zijn geïnstalleerd, treft u hier meer informatie aan.

 

                                

Hieronder volgen wat vragen (en antwoorden) over RAI die in de Q & A sessie aan bod kwamen:

Vraag: Hoe betrek je de cliënt? 

DSV: wij maken de RAI beoordelingen thuis met de cliënt, familie en mantelzorger erbij. Ook intramuraal wordt de cliënt altijd betrokken.

Als je de resultaten van de beoordeling overloopt, vraag altijd of de cliënt zich daarin herkent, maar ook wat die zelf wil. Vroeger werd vaak alleen vanuit het zorgteam gedacht die “wel weten wat goed is voor u” zonder afstemming met de cliënt. Nu gebeurt het dus helemaal anders.

Vraag: Familie wil vaak wat anders dan de cliënt. Hoe ga je daar mee om?

DSV: Door het gesprek te onderbouwen met RAI wordt dit makkelijker.

Vraag: Wat is jullie top 3 van “implementatiegedoe” bij het invoeren van RAI?

DSV: Koppeling met het ECD (elektronisch cliëntdossier) was in het begin lastig. Er moest een opvolgfiche rond de RAI CAPs gemaakt worden. Nu wordt er vlot mee gewerkt. (nvdr: binnenkort wordt deze koppeling vanuit Pyxicare naar het ECD Nedap automatisch gelegd)

DSV wil geen “voorgevormde acties” op basis van de RAI aandachtspunten, maar ruimte voor het zorgteam om dit zelf in te vullen.

Vraag: Waarom kiezen jullie voor RAI, terwijl de meesten voor thuiszorg Omaha gebruiken?

Gerhard Herbrink (DSV): Omaha laat ruimte voor willekeur. RAI is veel gestructureerder, objectiever. RAI maakt probleemstelling inzichtelijker. Met RAI werken we doelgerichter, efficiënter.

RAI is sterk in het betrekken van de cliënt, in gesprek gaan met hem. Omaha doet dit niet.

Gerhard: “Dit is één van de beste beslissingen die we recent gemaakt hebben”

Vraag: Hoe pas je het kwaliteitskader hierin in?

Marijke Boorsma: ouderen voelen zich gehoord. Als je het vraagt, komen veel problemen boven die vroeger niet gemeld werden.

DSV: eens de zorgverlener RAI ervaring heeft, gaat een assessment een gesprek worden. Niet een vragenlijst van A tot Z maar een eigen volgorde die voor die cliënt beter past.

Vraag: Hoe verloopt bij DSV de scholing? 

DSV volgt het train-the-trainer principe en de “olievlektheorie”: eerst leren de niveau 5 verpleegkundigen RAI en zij die het leuk vinden. Zij dragen het uit naar de collega’s.

Vraag: Is zorg doelmatiger geworden? 

Marieke Zebregs (DSV): Ja! Vroeger vulden we in wat het zorgteam belangrijk vond. Nu meer wat de cliënt wil.

Hein Van Hout (VU Amsterdam): studies in de VS en Italië tonen een afname van ziekenhuisopnames dankzij gebruik van RAI. Marijke: in de VS stelden ze vast dat 60% van de residentiële ouderen gefixeerd werd. Dat daalde daarna sterk, alleen omdat ze gingen vragen waarom er gefixeerd werd!

Vraag: Heeft RAI geleid tot personeelsaanpassingen? 

Gerhard Herbrink (DSV): lastig te zeggen. Er zijn tegelijk heel wat verschillende vernieuwingen doorgevoerd, moeilijk om dit voor RAI alleen te zeggen.

Wel duidelijk: het personeel gaat anders met elkaar praten.