Licentie

Copyright

InterRAI protocollen zijn beschermd door copyright en toestemming om deze instrumenten te kunnen gebruiken moet worden verkregen van InterRAI. Er zijn momenteel 2 software aanbieders met een interRAI licentie die de instrumenten aanbieden aan Nederlandse gebruikers.

Onderzoek

De instrumenten zijn vrij te gebruiken voor wetenschaps en –ontwikkelingsdoeleinden. Individuele protocollen kunnen verkregen worden door contact op te nemen met dr. Hein van Hout Vumc (interRAI fellow). Voor een goede gebruikerservaring adviseren we echter om bestaande software te gebruiken.

Non-profit

InterRAI is een non-profit organisatie maar vraagt wel een vergoeding aan commerciële bedrijven die de software voor gebruikers aanbieden. Deze middelen worden gebruikt voor verdere ontwikkeling en verbetering van de instrumenten.

Geef een reactie