Nieuw onderzoek naar objectivering inschakelen specialist ouderengeneeskunde

Wanneer zet je een specialist ouderengeneeskunde in en wanneer regelt de huisarts de zorg? InterRAI heeft een beslisondersteunend algoritme dat huisarts en thuiszorg kan helpen te objectiveren of de verpleeghuisarts nodig is of dat kan worden volstaan met de huisarts. Dat hier behoefte aan is is duidelijk, zie artikel Ombudsman Trouw: We willen de effectiviteit in een korte studie gaan toetsen.