Veel gezondheidsproblemen onder Nederlandse dak- en thuislozen zichtbaar gemaakt met het interRAI Community Mental Health instrument

Vrijwel alle dak- en thuislozen in Nederland kampen met meerdere gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan psychische klachten, fysieke problemen, verslaving of verstandelijke beperkingen. Dat blijkt uit veldonderzoek door Coline van Everdingen onder 436 dakloze mensen die gebruik maakten van opvangvoorzieningen. De samenhang tussen de gezondheidsproblemen onderstreept het belang van een integrale zorgbenadering om beter perspectief te bieden op herstel.
De bevindingen zijn gepubliceerd in Frontiers in Psychiatry.
Meer informatie over de vele mogelijkheden van de CMH en andere mental health instrumenten staan hier beschreven