Tweede RAI Introductiemiddag succesvol en gezellig

Tweede RAI Introductiemiddag succesvol en gezellig:

met dank aan onze gastheer Omring en alle aanwezigen.

 

Hierbij een verslag:

De tweede RAI Introductie/gebruikersmiddag is de eerste Introductiemiddag in een serie waarbij de insteek is om regionale zorgorganisaties van elkaar te laten leren, elkaar te enthousiasmeren, ervaringen met RAI uit te wisselen en strategieën voor de toekomst te verzinnen.

 

Deze editie had de volgende onderdelen op het programma:

  • De premiere van de nieuwste RAI animatie:”Fransje gaat naar het verpleeghuis” (een animatie over de voordelen van de RAI langdurige zorg). (te bekijken op de website)
  • Een praatje van dr. Marijke Boorsma over de uitdagingen voor de ouderenzorg van dit moment en RAI als antwoord hier op.
  • De wetenschap achter de RAI instrumenten verteld door dr. Hein van Hout (interRAI fellow).
  • Het werken met Pyxicare (de meest innovatieve software voor RAI van het moment), door Bert Papen (ceo Pyxima software).

* alle presentaties kan je vinden op de website

 

Hierna werden er 2 parallelsessies gehouden waarvan een voor gebruikers met praktische tips o.l.v. Marijke Boorsma en in de andere ruimte 3 verdiepingstafels met de onderwerpen:

  1. Ontwikkeling en ondersteuning: Wat kan NedRAI/NedRAI netwerk betekenen voor uw organisatie?
  2. Bestuurdersperspectief: Wat doet InterRAi voor mijn organisatie?
  3. Software: mogelijkheden en routekaart.

 

Deze middag waren we gasten van Omring, die de locatie, hapjes en drankjes verzorgd heeft. Omring is een grote Noord Hollandse zorgorganisatie die hoogwaardige zorg levert en daarvoor al weer enige jaren RAI met grote tevredenheid inzet.

Jolanda Buwalda (bestuurder Omring) heet iedereen welkom en vertelt waarom zij gelooft in de kwaliteitsverbetering die met RAI in een organisatie bereikt kan worden. Als bestuurder komend uit de eerste lijn is zij ervan overtuigd dat met RAI multidisciplinaire samenwerking in de complexe ouderenzorg mogelijk wordt.

 

 

 

 

 

 

 

Marijke Boorsma over uitdagingen in de zorg met RAI als antwoord: RAI heeft bewezen werkenden in de zorg te ondersteunen en het werk leuker en uitdagender te maken. Werken met RAI bevordert 1 taal en multidisciplinaire samenwerking. En het allerbelangrijkste: met RAI voelt de client zich gehoord!!

 

 

 

Hein van Hout over de wetenschappelijke achtergrond van de RAI instrumenten, het onderhoud en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten:

 

 

Bert Paepen vertelt waar de nieuwste versies van de software toe in staat zijn en wat de mogelijkheden zijn om systemen aan elkaar te koppelen:

 

 

 

Paralelsessie voor de gebuikers:

In deze sessie werden vragen beantwoord rond het gebruik van de tablet en inhoudelijke vragen over de CAP’s en de Scales. Er ontstond een levendige uitwisseling van handige ‘ Tips en tricks’

De conclusie van de gebruikers was dat het leuk en nuttig was.

Paralelsessie voor de geïnteresseerden, 3 discussie tafels:

Aan de ‘bestuurderstafel’ werden vragen gesteld aan Yolanda Buwalda en Henri Hofman. Zij gaven een kijkje in de keuken van de bestuurder. Wat levert het werken met RAI een zorgorganisatie op? Hoe stimuleer je het gebruik van RAI in je organisatie?

Aan de ‘implementatietafel’ beantwoordde Bert Paepen vragen over gebruik van tablet software en integratie met het elektronische patiënten dossier.

Aan de ‘interRAI tafel’ vertelde Hein van Hout over de organisatie achter de instrumenten. In Nederland organiseert NEDRAI bijvoorbeeld de informatie- en gebruikersmiddagen.

Hierna was de afsluiting met borrel.

Al met al een zeer geslaagde middag!

Met dank aan iedereen die gekomen is en op naar de volgende in Katwijk,

Team NedRAI

 

 

 

 

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren