RAI krachtig hulpmiddel voor indiceerders

Gebruik van RAI kan wijkverpleegkundigen, gemeenten en instellingen die uren zorg moeten indiceren helpen dankzij een geavanceerd en internationaal gevalideerde zorgzwaarte index. Deze zorgzwaarte index groepeert kwetsbare personen in 24 zorgzwaarte groepen van licht tot zeer zwaar op basis van onder meer fysieke en cognitieve beperkingen en de aan- of afwezigheid van mantelzorg.

Op basis van het aantal uren zorggebruik van vele duizenden personen in Nederland en daarbuiten wordt een indicatie geschat hoeveel een zorg iemand met een vergelijkbare zorgzwaarte gemiddeld gebruikt. De zorgurenschattingen komen goed overeen met de indicaties die het CIZ bepaald. Het kan ook worden uitgesplitst naar uren huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleegkundige hulp. Er is zowel een index voor thuiswonenden als voor langdurig opgenomen personen. Achtergrond artikelen : Poss 2008, Bjorkgren 1999.