RAI beoordeling kan via beeldbellen

Collega’s in Canada en Nieuw Zeeland hebben een instructie opgesteld voor professionals om RAI beoordelingen te doen via beeldbellen. NEDRAI heeft het vertaald. Heel praktisch in tijden van Corona. Lees hier  hoe ze dat aanpakken.