RAI CHESS schaal helpt bij inschatting levensverwachting verpleeghuisbewoners

Het is lastig om de levensverwachting van verpleeghuisbewoners goed in te schatten. Een goede  inschatting kan bewoners en hun hulpverleners helpen om indien gewenst het levenseinde tijdig voor te bereiden. Onder 500 gestorven bewoners uit 8 landen werd de laatste beoordeling bekeken. Slechts bij 14% was correct ingeschat dat het levenseinde nabij was. Maud Koppel, promovendus VUmc, presenteerde deze bevindingen tijdens een symposium  van de European Association of Palliatieve Care (EAPC). InterRAI heeft de CHESS schaal ontwikkeld om inschatting van sterfte beter te maken.