Inschatting van de levensverwachting van verpleeghuisbewoners blijkt lastig

Het is lastig om de levensverwachting van verpleeghuisbewoners goed in te schatten. Een goede  inschatting kan bewoners en hun hulpverleners helpen om indien gewenst het levenseinde tijdig voor te bereiden. Onder 500 gestorven bewoners uit 8 landen werd de laatste RAI beoordeling bekeken. Slechts bij 14% was correct ingeschat dat het levenseinde nabij was. Maud Koppel, promovendus VUmc, presenteerde deze bevindingen van de SHELTER studie tijdens een symposium  van de European Association of Palliatieve Care (EAPC). InterRAI heeft de CHESS schaal ontwikkeld om inschatting beter te maken. In een volgende studie kijken we of de CHESS score (schaal in zowel RAI-thuiszorg als in de RAI-LTCF) helpt om de sterfte beter te voorspellen.