FEATURE FOCUS: Betrouwbaar indicaties stellen met RAI

RAI bevat geavanceerde beslisondersteuning om betrouwbaar uren passende zorg te indiceren. Op basis van 23 patiënten profielen wordt de benodigde tijd voor huishoudelijke, verzorgende, verpleegkundige en paramedische ondersteuning berekend, zowel voor thuiswonenden als voor personen in instellingen voor langdurige zorg. Dit zogenaamde RUG (Resource Allocation Groups) algoritme is gevalideerd in meerdere landen op basis van vele 10 duizenden patiënten. Om te zien hoe dit kan werken in een intramurale setting bekijk de animatie over RAI in de langdurige zorg (vanaf 3 min 40): RAI animaties. Voor de validatie studie, zie hier: Validation of Resource Utilization Groups version III for Home Care (RUG-III/HC)